Guy Meulepas

Guy is op vele terreinen actief maar zijn hart ligt bij de trage wegen. Reeds 15 jaar brengt hij deze wegen in kaart en is hij daarvoor in overleg met de Stad Lier.

Landwegen worden dikwijls geleidelijk aan opgeheven door de grondeigenaars. Door plaatsing van een omheining of poort kunnen de paden niet meer worden gebruikt door fietsers en wandelaars. Door het benoemen van deze wegen worden ze (h)erkend en gevrijwaard. Het OCMW gaf bijvoorbeeld toelating om verschillende van dit soort paden te gebruiken, maar bij verkoop worden de wegen dikwijls niet vermeld in de notariële akte waardoor ze verdwijnen.

Als we deze trage wegen herwaarderen komen er trajecten vrij voor fietsverkeer naar school en werk. Een voorbeeld is de verbinding van Berlaar-station naar Schaerbroek-Spreet. Of de verbinding tussen de Hagenbroeksesteenweg en de Handboogweg naar Vremde en Ranst (evenwijdig met Hagenbroek-Noord).

Ik reken op missie2500 om dit werk resultaatsgericht verder te zetten!”