Abel Genbrugge

Abel Genbrugge is 27 jaar en leerkracht LO van opleiding. Momenteel werk hij als persoonlijke assistent van een zorgbehoevend persoon.

“Mijn ervaring in de zorg heeft mijn betrokkenheid vergroot. Mijn aandacht voor inclusiviteit en gelijke kansen voor kinderen motiveert me om me in te zetten voor missie2500. Als actief basketbalspeler bij GUCO Lier, vind ik een aanbod van diverse sporten en voldoende sportinfrastructuur in onze stad enorm belangrijk. Graag wil ik bijdragen aan een warmere samenleving waar jeugdwerking veel breder benaderd wordt dan heden het geval is. Ik ben vastbesloten om mijn bijdrage te vergroten door orthopedagogie bij te studeren. Met een levendig sociaal leven en een voorliefde voor gezellige momenten, kijk ik ernaar uit om samen met jullie missie2500 te versterken.”