Over ons

Missie2500 is een nieuwe, 100% lokale politieke partij voor Lier en Koningshooikt.

Samen met onze inwoners zoeken we naar concrete oplossingen voor hier bij ons. De nationale politiek laten we over aan Brussel.

Mensen met zot veel liefde voor 2500!

We komen uit het stadscentrum, uit Koningshooikt en uit het landelijke Lier. Onze mensen zetten zich in voor anderen, ondernemen of doen Lier bruisen in verenigingen en clubs. Bij ons vind je mensen van cd&v, van Groen-Lier&Ko en mensen zonder band met een politieke partij. Wat ons bindt is een groot hart voor 2500.

Ja, we doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

We willen onze dromen waarmaken. Daarvoor moet je deel uitmaken van het stadsbestuur. We hopen dus ook jou te overtuigen om op ons te stemmen.

Enkele namen zijn al bekend.

Stijn Coenen is onze lijsttrekker. Op nummer 2 vinden we Anja Vlaeymans van bistro Het Looks, op 3 en 4 gemeenteraadsleden Katrien Vanhove en Tom Claes. Björn Gielen van café Sint-Gummarus staat op de 5de plaats, gevolgd door gemeenteraadslid Stéphanie Van Campenhout. Ondernemer Johan Jacobs uit het Looks staat 7de, net voor Hooiktenaar Sylvie Bracqué op 8. Geert Marrin duwt de lijst van missie2500.

Ons volledige verkiezingsprogramma wordt binnenkort bekendgemaakt. We lichten al een tipje van de sluier…

DE BASIS IN ORDE

Stad Lier moet de basis weer in orde brengen: onderhoud van straten en stoepen zodat mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen, goede afspraken tussen werven zodat mensen zich niet vastrijden, afwateringen en rioleringen verbeteren zodat mensen niet met ‘natte voeten’ zitten. De basisdienstverlening moet goed werken. Een vergunning moet je makkelijk en zonder veel poespas kunnen krijgen. Voer uit wat je belooft. Of dat nu over veilige schoolomgevingen, het halveren van kinderarmoede of de heraanleg van straten gaat, want belofte maakt schuld.

GROEN EN LEEFBAAR 2500

We gaan voor een groen en leefbaar 2500 met meer bomen en planten en minder betonvlaktes. De Grote Markt, het Paradeplein, het plein voor de Beeldacademie en het Koningsplein zijn maar enkele voorbeelden. We willen ook meer water in het straatbeeld zodat het op hete zomerdagen koeler is. Onze straten en pleinen moeten uitnodigen om elkaar te ontmoeten en te ontspannen.

VLOT EN VERKEERSVEILIG 2500

Onze kinderen en kleinkinderen vlot en veilig naar school: dat is de prioriteit. Voor alle schoolomgevingen willen we de verkeersveiligheid tegen het licht houden. We willen een fiets- en wandelgeneratie, geen achterbankgeneratie. Om dat doel te bereiken, moet het veilig zijn. Zwaar verkeer zoals bussen moet zoveel mogelijk weg uit het stadscentrum.

AANDACHT VOOR LANDELIJK 2500 EN KONINGSHOOIKT

Lier is meer dan het stadscentrum. We willen een schepen van Landelijk Lier en Koningshooikt die de zorgen van de mensen daar ernstig neemt. Met een opgefriste dorpskern en een nieuwe Mechelbaan in Koningshooikt. Met netjes geruimde grachten, gemaaide bermen en goed onderhouden straten tussen onze velden.

WARM EN ZORGZAAM 2500

Armoede, uitsluiting en gebrek aan zorg aanvaarden we niet. Met een Liers Menswaardig Inkomen drukken we kinderarmoede de kop in. Door te investeren in kinderopvang geven we gezinnen meer ademruimte of tijd om te solliciteren en werken. Van elke wijk maken we een zorgzame buurt zonder eenzaamheid, waar mensen elkaar kennen en op straat ontmoeten.

JONG EN LEVENDIG 2500

Laten we 2500 doen bruisen! We maken samen met onze jongeren een Rock-en-Rollplan: ruimte om jong te zijn, evenementen organiseren zonder veel poespas en aandacht voor mentaal welzijn. Op de huidige plek van CC De Mol willen we een Urban Sport Hall: een plek voor de nieuwe sporten van vandaag zoals bouldering en dans.

ONDERNEMEND 2500

Ondernemers moet je vrijheid geven. De ideeën om 2500 te doen bloeien hebben ze al. De procedures voor vergunningen en evenementen moeten sneller en vlotter. Meedenken met ondernemers als stad out-of-the-box denken: het is de beste manier om leegstand te verminderen. Ondernemers hebben ook ruimte nodig. Het nooit gebruikte uitbreidingsgebied naast Van Hool kan een moderne, nieuwe kmo-zone met veel lokale tewerkstelling worden.

CREATIEF EN SPORTIEF 2500

Lier heeft bakken creatief en sportief talent. Een nieuw cultuurhuis is een grote investering en moet de hele stad meetrekken (bv. aan het station of op de site van De Post). Van het Hof van Geertruyen (Timmermans-Opsomer) maken we een creatieve vrijplaats zoals de oude Pidpa. De Urban Sports Hall vermeldden we al. En onze publieke ruimte willen we beweegvriendelijk inrichten.

Missie 2500, dat is ‘een manier van doen’. We doen op ónze manier aan politiek.

Iedereen telt mee

Missie2500 staat voor een inclusieve samenleving. Elke Lierenaar en Hooiktenaar doet ertoe en is van waarde. Verschillen tussen mensen zijn waardevol. Kom je drempels tegen om er écht bij te horen? Dan werken we die samen weg.

Praten mét mensen, niet óver mensen

Missie2500 staat voor betrokkenheid en participatie. Zo zien we onze eigen werking en zo zien we het bestuur van de stad. “Participatie” is vaak beperkt tot een buurtvergadering met studiebureaus. In het beste geval kan je als inwoner nog wat bijsturen. Wij zien dat anders. We willen bij het uitstippelen van het beleid inwoners, verenigingen en ondernemers betrekken van bij het prille begin.

Op de bal spelen, nooit op de man

Missie2500 staat voor respect. Laat ideeën met elkaar ‘strijden’, maar nooit mensen. Daar horen ook stijl en beleefdheid bij. We doen positief aan politiek en zoeken naar oplossingen. Respect wil ook zeggen dat we de inwoners en hun ideeën waarderen, en hun inzet en engagement benutten. Kan iets niet, dan leggen we ook uit waarom.

Verder kijken dan morgen

Missie2500 staat voor een toekomstgericht beleid en voor duurzaamheid. Werken aan de toekomst betekent denken op lange termijn, niet alleen tot de volgende verkiezingen. Wat je doet, moet duurzaam en vol te houden zijn: voor onze leefomgeving, voor ons sociaal beleid, onze inwoners, de stadskas …

Dat kan op veel manieren:

  • Je kan lid worden;
  • Je kan naar voren treden als ambassadeur op onze website en sociale media.
  • Je kan onze kiescampagne mee uitwerken en ons helpen met onze mediakanalen;
  • Je kan de handen uit de mouwen steken: krantjes bussen, borden zetten, een evenement organiseren;

Je kiest zelf hoe intensief je ons helpt. Want je moet je inzet voor missie2500 kunnen combineren met gezin, familie, werk en vrije tijd. Engagement voor missie2500 is engagement op jouw maat.

    Hou me op de hoogte van missie2500

      Hou me op de hoogte van missie2500