Bart De Wit

Bart woont met Gitty en hun dochters Lore en Lize in Koningshooikt.

“Missie2500 heeft bijzondere aandacht voor drie thema’s die ik erg belangrijk. In de eerste plaats denk ik aan onze jonge gezinnen. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en voldoende capaciteit in de kinderopvang zijn cruciaal in hun leven van elke dag. Ze bepalen zeer sterk de levenskwaliteit. Het tweede thema leunt er dicht bij aan: verkeersveiligheid. Iedereen, kinderen in het bijzonder, moet zich veilig voelen in het verkeer. En tot slot: onze verenigingen. Geef hen de ruimte en steun om te doen waar ze goed in zijn: Koningshooikt en Lier doen bruisen.”