Chris Cambré

Al 40 jaar politiek geëngageerd Lierenaar is Chris vaak hardlopend te zien op de Vesten en zingend te horen in de Brug of Helicon. Na een loopbaan als leraar blijft hij denken en doen. Als gezicht in Vlaanderen van de wiskundesoftware GeoGebra helpt hij als nascholer leraars en scholen in het doelmatig gebruik van laptops in de wiskundelessen, biedt hij gratis didactisch materiaal aan en ondersteunt hij de Lierse Zomerscholen.

“Ik engageer me graag voor missie2500 omdat enkel een open, enthousiast en positief project zonder a priori’s het verschil kan maken voor een stad die zowel kan bruisen als koesteren.”