Cohousers De Croon

Anne Snick, Griet Adriaensens, Inge Willekens, Bart Stoffels, Geert Marrin, Els Van Weert, Herman Heirstrate, Katrien Frenssen zijn de bewoners van co-housing De Croon en veel méér dan buren.

“Als cohousers voelen we elke dag hoe ver men kan springen door de krachten te bundelen. Daarom scharen we ons ten volle achter missie2500: om samen de inhaalbeweging te maken die Lier nodig heeft, naar een solidaire, leefbare en groene stad.”