Gert Van Eester

Gert is een geboren en getogen Lierenaar. Hij heeft al meer dan twee decennia een bloemen- en plantenkwekerij in de Bremstraat. Gert heeft een lange staat van dienst in de gemeente- en OCMW-raad, als schepen en als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Hij is ook bestuurslid van de Landelijke Gilden en fokt als hobby Belgische trekpaarden.

“Het zal niet verrassen dat ik zeer begaan ben met de aandacht voor ons landelijke buitengebied. De politieke debatten gaan vaak over de binnenstad. Die binnenstad is uiteraard belangrijk voor al onze inwoners. Maar daarbuiten hebben mensen vaak het gevoel dat hun bekommernissen van elke dag er wat minder toe doen. En dat mag niet. Hun bekommernissen zijn net zo belangrijk. Of het nu gaat om netheid, bereikbaarheid, landbouw, milieu of waterbeheer: dat zijn de thema’s die ik binnen missie2500 graag naar voor breng.”