Guido Van den Bogaert

In het pre-N-VA-tijdperk was Guido 18 jaar schepen in Lier en hield zich in die functie o.a. bezig met monumenten, cultuur, jeugd, ruimtelijke ordening, academies… Vandaag is hij nog actief als voorzitter van de Vrienden van de Academie en organiseert hij kunstuitstappen en een jaarlijkse expo.

“Samenwerken over de partijgrenzen heen is voor mij de sleutel om een stad goed en efficiënt te besturen. Niet te lang discussiëren en profileren, maar vooral ‘eieren leggen’ en niet ‘surplacen’. Niet bezig zijn met de volgende verkiezingen, maar vanaf dag 1 durven compromissen sluiten in het algemeen belang. Met de enthousiaste ploeg van missie2500 kunnen we snel uit de startblokken schieten om veel dingen in beweging te zetten

Laat ons historische gebouwen, vesten, straten en pleinen netjes in orde brengen. Lier is niet het Parijs-Roubaix van de Kempen. Er zijn ook nieuwe impulsen nodig om Lier als winkelstad te realiseren. Het kwalitatieve vrijetijdsaanbod in onze stad moeten we verder uitbouwen en onderhouden: de bloeiende academies, een modern (nieuw) cultureel centrum, zwembad en sporthallen, tentoonstellingsruimtes… Er is veel werk aan de winkel en alleen met een goed op elkaar ingespeelde ploeg kunnen we de verandering realiseren.”