Herman Wauters

Herman Wauters, 64 jaar en sinds zijn humaniora bijna een halve eeuw vrijwillige activist op verschillende terreinen, voornamelijk binnen de vredes- en milieubeweging. Tot voor kort was hij bestuurder bij De Lier en Wijkgezondheidscentrum ‘De Zilveren Knoop’. Hij is lid van de Algemene Vergadering van MIVAS. Daarnaast is hij sterk verbonden met de Gasthuisgemeenschap ‘De Brug’ en Leerhuis- en Liturgieprojecten Lier.

Professioneel is hij werkzaam als dementie-expert binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont en binnen de zorgsector gekend om lezingen, voordrachten en vormingen over dementie. Samen met zijn regionale en Vlaamse collega’s ijvert hij voor een dementievriendelijke samenleving waar elke stem van iemand met dementie telt.

“Als maatschappelijk werker, opbouwerker en vormingswerker met een passie voor mensen doorgegroeid naar specifieke aandacht voor mensen met dementie. ‘Welzijn voor iedereen’ draag ik hoog in mijn vaandel. Mijn motto: ‘Denk globaal, handel lokaal’.

Daarom aanvaardde ik onlangs het voorzitterschap van de Lierse Welzijnsraad. Daarbij is het belangrijk om verbinding te leggen tussen verschillende mensen, organisaties, voorzieningen en lokale initiatieven. Wat daarvoor nodig is, is solidariteit. Vooral met de zwaksten die vaak het onderspit moeten delven in de ‘rat race’ van onze wereld waar andere belangen spelen dan ‘het welzijn voor elke mens’.

Ik denk in eerste instantie aan een dementievriendelijke samenleving maar evenzeer aan rechtvaardige klimaatmaatregelen, aan strijd tegen (kinder)armoede, aan warme en veilige buurten, aan oog en prioriteit voor betaalbare (gezondheid- en welzijns)zorg voor allen en aan een realistische, gastvrije gemeente voor vreemdelingen en vluchtelingen.

Als ik de waarden en het programma lees van missie2500, dan kan ik mijn visie daarin terugvinden. Ik stel er dan graag mijn vertrouwen op dat zij een ‘verbindend’ geluid kunnen laten horen in het toekomstig Liers beleid. Ze hebben mijn enthousiaste steun.