Kevin Van Bosstraeten

Echtgenoot van Eef en trotse vader van Lenn en Fien. Naast een boeiende rol als leraar lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van een middelbare school, is hij ook fitnessbegeleider, stagebegeleider/ docent aan de AP hogeschool en freelance event manager.

“Mijn betrokkenheid bij Missie2500 komt voort uit mijn diepe overtuiging dat lokale behoeften op politiek vlak aanzienlijk verschillen van de Vlaamse of nationale belangen.

Ik wil de aandacht vestigen op de vrijetijdsbesteding van onze jeugd in de breedste zin van het woord. In het charmante Lier is er een duidelijke roep om extra sportfaciliteiten, niet alleen voor de populaire sporten, maar ook voor de meer obscure disciplines. Bovendien heb ik als leerkracht en docent van 17- tot 20- jarigen opgemerkt dat het cruciaal is om verschillende vormen van vrijetijdsbesteding te stimuleren bij hen.

Dit alles vormt een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod, waaronder toneel, muziekschool, jeugdbeweging en nog veel meer. Ik werk graag mee om onze lokale gemeenschap te versterken en de diversiteit aan vrijetijdsbestedingen te bevorderen.”