Leen Hasselman

Leen werkte een loopbaan lang in het Heilig Hartziekenhuis, voor het grootste deel op de materniteit. Ook nu ze op pensioen is, staat zorg dragen voor anderen centraal in haar leven: voor haar kinderen en kleinkinderen, maar ook voor haar oudere zus die in De Lier woont.

Mensen met een beperking moeten alle kansen krijgen om op een volwaardige en actieve manier deel te nemen aan de samenleving. Wie het nodig heeft moet voldoende zorg en ondersteuning krijgen, zodat iedereen ten volle kan genieten van ons mooi Lier en Koningshooikt. Ik geloof dat missie2500 dit kan realiseren.”