Piet Vanderhaegen

Piet koos na een internationale ICT-consultingcarriere bewust voor sociale projecten. Zo is hij in Lier bij Mondiale Werken aan de slag binnen trajecten van sociaal woningaanbod, opvolging van de tweedehandskledingwinkel ’t Bazarke en coördinatie van vrijwilligers voor verhuizingen en materiële hulp zoals het fietsdepot.

“Mijn kortetermijndoelstelling is kansarmoede bij vooral vluchtelingen aanpakken op een praktische manier. Men ziet hen nog altijd als een getal, ‘een te groot aantal’, in plaats van als mensen op de vlucht. Als fervent partijloze steun ik ten volle missie2500: voor mij de beste garantie om deze verandering stapsgewijs te realiseren.”