2 februari 2024 – Nieuwsbericht missie2500

Missie2500 leeft. De l’Avenirsite was donderdagavond goed gevuld voor ons nieuwjaarsfeest. De meer dan honderd ‘ambassadeurs’ die missie2500 publiek steunen, werden in de bloemetjes gezet. We hebben de ideeën én de mensen om Lier en Koningshooikt mee te besturen. Die ideeën en mensen werden in de kijker gezet met een filmpje én een creatieve speech. Niet één iemand stond vooraan, maar een twintigtal ambassadeurs die hun dromen en ideeën voor Lier en Koningshooikt deelden.

Hieronder hun woorden.

Geert Marrin

“Beste vrienden en vriendinnen van missie2500: welkom op ons ambassadeursfeest. Welkom in deze oude fietsenfabriek. Welkom op deze geschiedenisrijke site die onze gastvrouw van vandaag – Danielle – samen met haar echtgenoot Stijn wist om te toveren tot de inspirerende plek die L’ Avenir vandaag is.

Hier krijgt de toekomst vorm met respect voor het verleden. Hier zoeken en vinden mensen van allerlei slag verbinding met elkaar. Hier is ruimte voor zorg en zelfzorg. Voor ondernemerschap en ondernemingszin. Voor culturele beleving en maatschappelijke expressie. Voor jong en oud.

Op die manier, beste vrienden, kan de L’Avenirsite symbool staan voor missie2500. Want de grootste rijkdom van onze stads- en dorpspartij schuilt in de grote diversiteit aan mensen die er samen de schouders onder zetten.

Want jullie allen – de ambassadeurs en vele andere sympathisanten van missie2500 – die wonen binnen de Ring, maar net zo goed in landelijk Lier of Koningshooikt. Die studeren of die werken of zijn gepensioneerd. Die hebben migratiewortels of net niet. Die zijn boer of die zijn ecologist en, ja, heel vaak gewoon ook een mix van beiden. Die zijn tjeef of die zijn groen of voelen zich net niet verbonden met een nationale politieke partij. Missie2500 kortom, beste vrienden, is even divers als onze samenleving zelf. En dat is heerlijk om vast te stellen.

Hoe divers we ook zijn, er is zoveel dat ons verbindt. Onze waarden, natuurlijk. Die ga ik vandaag niet met jullie overlopen. Jullie kennen deze en – veel belangrijker nog – jullie dragen deze mee in jullie hart.

Maar beste vrienden, niet enkel onze waarden verbinden ons. Dat geldt net zo goed voor de dromen die we samen koesteren voor Lier en Koningshooikt. Dromen die velen van jullie de voorbije weken en maanden overigens mee hebben uitgedacht. Al die dromen hier vandaag met jullie delen, zou echt onbegonnen werk zijn. Toch belichten we vandaag graag een aantal van die dromen. Samen staan ze symbool staan voor de 100% lokale stads- en dorpspartij die missie2500 is.

En om de diversiteit en de kracht van het team van missie2500 in de kijker te zetten, zijn het niet een of twee boegbeelden die deze dromen met jullie zullen delen. Vandaag – op ons ambassadeursfeest – zetten we heel bewust de ploeg van missie2500 centraal.

Een aantal van de spelers die samen de ploeg van missie2500 vormen, staan hier achter mij op het podium. Dadelijk zal elk van hen één van onze dromen kort met jullie delen. Ik zou jullie graag willen vragen om een applaus voor hen, maar net zo goed om een applaus voor jullie zelf. Missie2500 bloeit en groeit en dat is jullie verdienste. Dank jullie wel.”

Katrien Vanhove

“Goedenavond iedereen en inderdaad Geert: de dromen die missie2500 koestert voor Lier en Koningshooikt spreken we vanavond luidop uit.

Mijn droom is om de pleinen van Lier en Koningshooikt meer zuurstof te geven: letterlijk door bomen en groen aan te planten voor schaduw en koelte, figuurlijk door ruimte te maken voor ontmoeting en beleving. Dat kan met banken en straatmeubilair, schaak- en andere speltafels, een petanquebaan en nog zoveel meer. De Grote Markt is het bekendste voorbeeld, maar we willen ook het Kardinaal Mercierplein, De Laag, het Koningsplein, het Paradeplein en het Strijpensveld een tweede adem geven. En laat ons natuurlijk ook de Werf omtoveren tot een Koele Kade.

Lowie, aan jou het woord.”

Lowie De Vos

“Dank je wel en weet je waar ik van droom, Katrien? Net zoals Pallieter droom ik ervan om op warme zomerdagen een frisse duik te nemen in Liers water. Bijvoorbeeld in de Binnennete, vlak aan de evenementenweide.

Met missie2500 in het stadsbestuur vinden we zeker plekjes in Lier en Koningshooikt waar het veilig, gezond en plezant zwemmen is in open water.

Tom Claes

“Merci, Lowie. Met missie2500 dromen we van een verkeersveilige stads- en dorpskern, en van veilige wegen die stad en dorp met elkaar verbinden. Verkeersveilige schoolomgevingen: voor missie2500 zijn ze een absolute prioriteit. Want geen enkele ouder zou zich zorgen moeten maken wanneer zijn kind te voet of met de fiets naar school vertrekt.”

Gert Van Eester

“Dank je wel, Tom. Over emoties gesproken: de emoties van onze land- en tuinbouwers lopen vandaag hoog op. Ik ben één van hen. En ik begrijp hun bezorgdheden volkomen.

Ik droom van een samenleving waar stad en platteland meer met elkaar verbonden zijn. Van een samenleving die land- en tuinbouwers waardeert en respecteert. Van een samenleving waarin we bruggen bouwen naar elkaar.”

Inge Willekens

“Beste Gert, ik deel die droom van jou. Laat ons in Lier en Koningshooikt boeren omarmen als natuur- en landschapsbeheerders. Laat ons bijvoorbeeld – letterlijk en figuurlijk – ruimte geven aan een project als Schapenland. In zo’n project gaan landbouw, natuurbeheer en onze stad beschermen tegen overstromingsgevaar hand in hand.”

Arno Lievens

“Beste Gert en Inge, ik deel die droom van jullie. Laat ons met missie2500 valse tegenstellingen overstijgen. Ruimte voor natuur en landbouw hoeft niet ten koste te gaan van ruimte voor andere bedrijven. Zolang we elke vierkante meter van bedrijventerreinen goed benutten. Zolang we bedrijventerreinen plannen in gebieden die daar geschikt voor zijn. En zolang we zorgen dat bedrijventerreinen veilig bereikbaar zijn met de fiets en met het openbaar vervoer.”

Stéphanie Van Campenhout

“Ondernemers verdienen inderdaad onze steun, Arno. Ik droom van een stad waarin ondernemerschap, maar ook ondernemingszin van burgers en verenigingen wordt aangemoedigd. Van een stadsadministratie die ondernemers, verenigingen en burgers ‘ontzorgt’ en hen actief ondersteunt. Wanneer iemand met een idee bij de stad aankomt, moet het antwoord zijn: “Prima idee, hoe kunnen we u helpen?”

Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt: iedereen met ervaring in ondernemen en organiseren in Lier en Koningshooikt weet dat er op dat vlak werk aan de winkel is. Björn, over naar jou.”

Björn Gielen

“Dank je wel, Stéphanie. Iedereen – zeker lokale handelaars en horeca-uitbaters – heeft baat bij een leefbare stads- en dorpskern. Ik droom van een stads- en dorpskern waarin grote autobussen en zware vrachtwagens zoveel als mogelijk geweerd worden. Waardoor ook onze straten hun historisch karakter kunnen behouden. Er zijn alternatieven. En waar een wil is, is een weg. Ik voel elke dag opnieuw dat missie2500 de visie én de mensen heeft om die droom waar te maken.

Jan, aan jou het woord.”

Jan Hermans

“Dank je wel, Björn. Een meer leefbare stadskern is ook een dam tegen de leegstand die ons kernwinkelgebied vandaag ontsiert. Zeker wanneer we ons Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf SOLag meer armslag geven. Slimme investeringen in vastgoed, betalen zichzelf dubbel en dik terug. Ze geven onze lokale handelaars de zuurstof waar zij vandaag naar snakken. En laat het duidelijk zijn: ook de dorpskern van Koningshooikt verdient onze volle aandacht.”

Sylvie Bracqué

“Daar ben ik het helemaal mee eens, Jan. Dat zal je natuurlijk niet verbazen. Het is fijn leven in Koningshooikt. Toch droom ik van een vernieuwde dorpskern waarin meer ruimte wordt voorzien voor groen en ontmoeting. Waar terrasjes buiten kunnen staan en mensen op het gemak hun boodschappen kunnen doen bij de lokale handelaar. Van een bruisend dorpshart.”

Annemieke Govaerts

“Vele inwoners van Koningshooikt delen jouw droom, Sylvie. Ook aan bijkomende sportinfrastructuur is er nood in Koningshooikt. Een sporthal op maat van het dorp zou voor vele honderden kinderen, jongeren en volwassenen een grote stap vooruit betekenen. Zal missie2500 oog hebben voor deze noden, Evi?”

Johan Jacobs (namens Evi Van Camp)

“Zeker en vast, Annemieke. Want Lier is meer dan het stadscentrum. De mening van mensen buiten de ring telt mee en ook in hun leefomgeving moet geïnvesteerd worden. Dat geldt voor Koningshooikt, Kloosterheide, Hagenbroek-Noord, Zevenbergen, Lachenen… en nog zoveel meer plaatsen.

Symbolisch willen we een ‘schepen van landelijk Lier’ in het volgende stadsbestuur. Die zou ook bevoegd zijn voor wijkwerking en participatie en de bekommernissen van landelijk Lier en Koningshooikt ter harte nemen.

We willen ook een nieuwe adviesraad voor landelijk Lier en de bestaande dorpsraad van Koningshooikt formeel erkennen. Aan jou het woord, Kurt.”

Kurt Teugels

“Dank je wel, Evi en Johan. Of het nu in de binnenstad, in Koningshooikt of landelijk Lier is: missie2500 wil meer kansen geven aan nieuwe woonvormen. Denken we maar aan cohousing of kangoeroewonen.

Schaarse ruimte slim delen met elkaar, is de toekomst. In zo’n omgeving nemen mensen ook makkelijker zorgtaken voor elkaar op. Marc, over naar jou.”

Marc Op de Beeck

“Zorg opnemen voor elkaar, laat ons daar inderdaad op inzetten Kurt. Als voorzitter van de Senioren Adviesraad droom ik ervan dat iedereen – of je nu 8 bent of 88 – zich veilig thuis voelt en warm omringd is door anderen.

In het bijzonder vraag ik aandacht voor inwoners van Lier en Koningshooikt die zich niet helemaal thuis voelen in de digitale samenleving. Ze mogen niet uitgesloten worden en ik ben zeker dat missie2500 ook voor hen aandacht zal hebben.”

Onur Alar

“Jouw aandacht voor onze senioren siert jou, beste Marc. Ook onze allerkleinsten verdienen de aandacht van missie2500. Er is in Lier een tekort aan kinderopvang voor baby’s en peuters. Ik weet maar al te goed hoeveel druk dit legt op de schouders van papa’s en mama’s. Tijd voor actie dus!”

Els Van Weert

“Helemaal juist en herkenbaar, Onur. Zelf ben ik trots dat missie2500 de strijd tegen kinderarmoede vol wil aangaan. Niet met loze beloften, maar met daden. Met een ‘Liers Menswaardig Inkomen’ helpen we onze stads- en dorpsgenoten over de drempel van extreme armoede. Ook aan nieuwkomers geven we de kansen die ze nodig hebben om zich echt te kunnen integreren in onze samenleving en op de arbeidsmarkt.

Paul, heb jij nog een droom die je wil delen met ons?”

Paul Van Steenkiste

“Heel graag, Els. Als cultuurliefhebber en medebezieler van tal van culturele organisaties & evenementen, deel ik graag een laatste grote droom die missie2500 wil realiseren: een nieuw cultuurhuis voor onze stad.

Zal dit een serieuze investering vergen? Zeker weten. Maar als de voorbeelden in binnen- en buitenland ons één ding leren, is het dat kwaliteitsvolle ruimte voor cultuur een enorme boost geeft aan je hele stad. Met missie2500 in het bestuur, brengen we dit dossier de volgende jaren tot een goed einde.

Stijn, ik geef jou graag het slotwoord.”

Slotwoord door Stijn Coenen

Contact voor dit bericht