5 oktober 2023 – Persbericht

Deze week kregen de bewoners van de Werf, Bril, Kattenstraat, Kloosterstraat en Volmolenstraat een brief van het stadsbestuur in de bus waarin wordt gemeld dat de heraanleg van hun wijk, gepland voor 2024, op de lange baan wordt geschoven. In die brief worden budgettaire problemen omwille van stijgende kosten aangehaald als oorzaak, de werken zouden pas ergens tussen 2026 en 2030 uitgevoerd worden.

“Bijzonder spijtige gang van zaken”, vindt ons gemeenteraadslid Tom Claes, “Zeker omdat het niet de eerste keer is dat het bestuur een hele buurt in de kou laat staan net voor de start van een lang beloofde heraanleg. Aan de Veemarkt en de Hoogveldweg maakten de bewoners hetzelfde mee. Er wordt veel aangekondigd, maar het stadsbestuur realiseerde de afgelopen 10 jaar amper 47% van de geplande investeringen, een pijnlijke buis dus”.

Ook collega-raadslid (en buurtbewoner) Geert Marrin is enorm teleurgesteld. “De plannen om de Kattenstraat, Bril, Kloosterstraat en Volmolenstraat om te vormen tot een groen woonerf, konden rekenen op luid applaus van de buurt. Over de heraanleg van de Werf waren we als buurtbewoners veel minder enthousiast. Maar we stelden zelf concrete alternatieven voor met meer aandacht voor schaduwrijk groen en zachte mobiliteit. Dat al die plannen door het stadsbestuur nu voor vele jaren worden opgeborgen in een schuif, vinden we onbegrijpelijk. Een heel participatietraject met de wijk lopen, om dan net voor de schup in de grond gaat de stekker eruit te trekken: zo ga je als stadsbestuur niet met bewoners om”.

Toch kijken Tom en Geert hoopvol naar de toekomst. “Maak eindelijk werk van realistische begrotingen, zo vermijden we dat burgers teleurgesteld worden”, roept Claes het stadsbestuur op. “En laat ons van de nood een deugd maken en samen met de buurt, de stad en de ontwerpers verder werken aan de plannen van de Werf, zodat – als de schup dan toch eindelijk in de grond gaat – de hele wijk een nieuwe groene en schaduwrijke parel wordt in het hart van onze mooie stad” besluit Marrin.

Contact voor dit bericht