23 juni 2024 – Nieuwsbericht missie2500

Tijdens de lokale jaarmarkt stelden we vandaag onze prioriteiten voor Koningshooikt voor aan de Jutteneirs en alle bezoekers. Een vernieuwde en veilige Mechelbaan, een gezellige dorpskern, een toekomst voor de mensen en gronden van Van Hool en een masterplan voor de oude jongensschool, het gemeentehuis en De Waaier: dat is wat wij voorstellen richting de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Lier is meer dan het stadscentrum. We willen een schepen van Landelijk Lier en Koningshooikt die de zorgen van de mensen daar ernstig neemt. Met een opgefriste dorpskern en een nieuwe Mechelbaan in Koningshooikt. Met netjes geruimde grachten, gemaaide bermen en goed onderhouden straten tussen onze velden.

Een vernieuwde en veilige Mechelbaan

De Mechelbaan moet vernieuwd worden. De baan is onveilig en er passeren honderden kinderen op weg naar school en de Chiro. Ze is ook kapotgereden. Dat zorgt voor lawaaihinder van zwaar verkeer.

We willen een vernieuwde, veilige Mechelbaan met een gescheiden fietsstrook tot aan het Sterreke en een veilige oversteekplaats aan de Chiro.

Werken aan een gezellige dorpskern

Samen met de inwoners en handelaars bereiden we een opgefriste, gezellige dorpskern voor, met ruimte voor terrassen, lokale handel, evenementen en groen. Koningshooikt mag geen slaapdorp worden.

Zo’n vernieuwing zal nog niet voor de periode 2025-2030 zijn, want het is duur en je moet er goed over nadenken. Maar we moeten er nu al mee beginnen.

Op korte termijn willen we het doorgaand verkeer verminderen en de dorpskern koeler en mooier maken met meer bomen en fris groen.

Plan oude jongensschool, gemeentehuis en De Waaier

Met de ‘drietand’ oude jongensschool, gemeentehuis en De Waaier kunnen we meer doen.

We willen ze flexibeler open stellen voor verenigingen, meer capaciteit voorzien voor onze ouderen en jongeren er een plek geven om gewoon ‘jong’ te zijn en samen te komen. Ook organisaties die bezig zijn met mentaal welzijn van jongeren kunnen er bijvoorbeeld een plek krijgen.

Een nieuwe toekomst voor de mensen en gronden van Van Hool

Het drama bij Van Hool heeft alle Hooiktenaren in het hart getroffen. Grenzend aan de huidige bedrijfsgebouwen ligt nog 30 hectare onbebouwd (maar vervuild) industrieel uitbreidingsgebied. Ooit was dit bedoeld voor toekomstige uitbreidingen van Van Hool.

Wat ons betreft, komt er op die plaats geen groot distributiecentrum waar 10 man werkt en honderden trucks per dag af en aan rijden. Evenmin willen we er een nieuwe woonwijk vol appartementen.

We willen er moderne, lokaal verankerde kmo’s ruimte geven om zich te vestigen. Met nieuwe, diverse jobs voor mensen uit de buurt en een groene buffer- en parkzone in de richting van het dorp.

Contact voor dit bericht