12 februari 2024 – Persbericht missie2500

Laten we ons uitspreken voor vrede, een staakt-het-vuren in Gaza ondersteunen en een lokaal vredesbeleid uitwerken.” Dat vragen onze raadsleden Geert Marrin en Katrien Vanhove aan het Lierse College van Burgemeester en Schepenen. Dit in navolging van Stad Mechelen waar het stadsbestuur enkele dagen geleden een gelijkaardige oproep lanceerde en andere steden en gemeenten vroeg om dat voorbeeld te volgen.

Als vergelding voor de bloedige aanslagen van Hamas op 7 oktober van vorig jaar, waarbij zo’n 1.200 onschuldige Israëli’s het leven lieten, begon Israël een oorlog in Gaza die inmiddels, naar schatting, het leven kostte aan 27.000 Palestijnse burgers, de meester onder hen vrouwen en kinderen.

Dat gruwelijke bloedvergieten laat ook in Lier en Koningshooikt weinigen onberoerd: Missie2500 is dan wel een 100% lokale stads- en dorpspartij zijn, wegkijken van de wereld rondom ons doen we niet”, zegt Geert. “Het conflict in Gaza beëindigen, kunnen we als lokale gemeenschap natuurlijk niet, bijdragen aan de toenemende diplomatieke druk wel. Ook Stad Lier kan aan de federale regering, de EU en de internationale gemeenschap vragen om alles op alles zetten voor een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren in Gaza, voor de vrijlating van alle gegijzelde Israëlische burgers en voor een grondig en objectief internationaal onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationale recht door de staat Israël. Enkele dagen geleden deed het Mechelse stadsbestuur bijvoorbeeld zo’n oproep. ”

Missie2500 vraagt ook om in te zetten op een lokaal vredesbeleid in Lier en Koningshooikt. Katrien: “Als de geschiedenis en de vreselijke actualiteit ons iets leren, dan wel dat we vrede nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen. De jaarlijkse herdenkingen van het einde van beide wereldoorlogen, kunnen we aangrijpen om via filmvertoningen, kunst, tentoonstellingen, concerten en lezingen al onze inwoners bijeen te brengen rond thema’s als mondiale vrede, kinder- en mensenrechten en duurzame ontwikkeling. We kunnen burgers sensibiliseren en onze politie- en stadsdiensten handvaten aanreiken rond geweldloze communicatie en bemiddeling als antwoord op kwalijke fenomenen als pestgedrag, hate speech, genderbashing en racisme. Onze erkende Lierse adviesraden, bijvoorbeeld de Diversiteitsraad en de Wereldraad, maar ook een organisatie als Mondiale Werken Regio Lier zijn uitstekend geplaatst om mee het voortouw te nemen.”

Contact voor dit bericht