30 april 2024 – Nieuwsbericht missie2500

Gisteren stond een zogenaamde ‘voorlopige vaststelling’ van het Beleidsplan Ruimte op de agenda van de gemeenteraad. Namens missie2500 stemden de Groen-Lier&Ko- en cd&v-fracties tegen. Niet omdat we het voorlopige plan een slecht idee vinden, integendeel. Het plan geeft de juiste richting aan. Wél omdat het Beleidsplan in z’n huidige vorm onvolledig is en een voorbeeld van slecht bestuur.

Het Beleidsplan Ruimte is voor Lier en Koningshooikt waarschijnlijk het belangrijkste plan sinds vele jaren. Het legt immers voor een lange periode vast hoe we met onze open ruimte zullen omgaan. Waar bouwen we nog woningen en waar niet? Waar is er ruimte voor recreatie, landbouw of industrie? Waar geven we de natuur vrij spel? Dat zijn de vragen die het Beleidsplan Ruimte beantwoordt.

Missie2500 staat 100% achter de richting die het Beleidsplan aangeeft. Die richting is de juiste. De uitdagingen in Lier en Koningshooikt zijn niet min: omgaan met wateroverlast, een groeiende bevolking, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit, nood aan ruimte voor recreatie, bedrijvigheid en landbouw… Onze open ruimte staat onder druk en het Beleidsplan legt de juiste klemtonen: open ruimte en landschappen beschermen, de leefkwaliteit in Lier en Koningshooikt verbeteren, meer groen en water, het aanbod recreatie versterken, ruimte laten voor bedrijvigheid, meer verkeersveiligheid…

Toch stemden we gisteren tegen. Waarom? Het Beleidsplan Ruimte: dat is voor decennia, niet enkel voor morgen. Het moet er dus ‘boenk op’ zijn. Op dit moment is het dat niet. Het is onvolledig. Met name economie en landbouw komen nauwelijks aan bod. Als Lier en Koningshooikt willen groeien en bloeien hebben ook zij letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. Ze gebruiken ook – simpel gezegd – veel ruimte. Economie en landbouw moeten dan ook volwaardig in het Beleidsplan zitten, vanaf het begin. Je kan ze er niet zomaar in schuiven op een later moment, zoals de bevoegde schepen zei. Dan ben je aan het ‘bricoleren’. Met het belangrijkste document van de komende jaren bricoleer je niet. Dat is gewoon slecht bestuur.

We hebben al eerder gezegd dat het stadsbestuur te laat begonnen is aan het Beleidsplan Ruimte. Dat toont zich nu, aan het einde van de beleidsperiode. Het Beleidsplan staat goed op de rails en rijdt in de juiste richting, maar nog niet alle wagonnetjes hangen eraan. En eens de trein bolt, kan je die er niet meer aanhaken.

Met missie2500 in het volgende stadsbestuur komen economie en landbouw volwaardig aan bod in het Beleidsplan Ruimte en kunnen we met veel goesting en ambitie het plan uitvoeren. Want dat willen we. Voor heel 2500.

Contact voor dit bericht