22 maart 2024 – Persbericht missie2500

De opvolging van wegenwerken en signalisatie door Stad Lier moet beter. Heeft de stad alles nog wel onder controle?” Dat vragen we ons af. Ons gemeenteraadslid Tom Claes noemt de aanpak van enkele recente werven chaotisch en zal het probleem aankaarten tijdens de volgende gemeenteraad. “Als werken een grote impact hebben, moet je er kort opzitten. Anders gijzel je handelaars en bewoners met veel frustratie tot gevolg.”

Onze ambassadeurs Evi Van Camp en Björn Gielen, allebei lokale ondernemers, geven enkele voorbeelden: “Op 11 maart waren Mechelsesteenweg, Berlarij, Werf, Lisperstraat en Kolveniersvest op hetzelfde moment geheel of gedeeltelijk afgesloten. Centrum Lier was virtueel onbereikbaar en de omzet van lokale handelaars navenant. Op 20 maart reden bussen zich vast op de werken aan de Werf die eigenlijk op 15 maart klaar moesten zijn. Ze moesten terugdraaien aan het Felix Timmermansplein met gevaarlijke toestanden als gevolg. En in de weken van 4 en 11 maart werd de rijbaan op het Koningsplein gedeeltelijk afgesloten voor de vernieuwing van bushokjes. De uitvoering van de werken gebeurde echter allesbehalve efficiënt. Een ingrijpende afsluiting moet je zo kort mogelijk houden.”

Gemeenteraadslid Tom Claes: “Dat zijn maar enkele voorbeelden. Het is een oud zeer. Er is gewoonweg te weinig toezicht op wegenwerken en op signalisatie. Het gevolg laat zich raden: bewoners en handelaars voelen zich gegijzeld en zijn gefrustreerd. Heeft de stad alles nog wel onder controle? Het lijkt erop dat niemand een goed overzicht heeft van wat er waar en wanneer gebeurt, laat staan dat er coördinatie of handhaving is.”

Uiteraard is het allemaal niet zo eenvoudig. Dat beseffen we. Tom: “De stad levert elk jaar meer dan 1.000 signalisatievergunningen af aan aannemers, lokale ondernemers en verenigingen. Uiteraard kan je die niet allemaal even grondig controleren. Maar als de verkeersimpact groot is, moet je er als stad veel korter op zitten. De impact moet zo kort mogelijk zijn.”

Samen concluderen ze: “Het moet echt veel beter. Bij een goede coördinatie gaan planning, communicatie, opvolging en uitvoering hand in hand. In december stelden we een Actieplan Daadkracht voor om de prestaties van de stad te verbeteren. We moeten meer mensen en middelen voorzien om ingrijpende werken van kortbij op te volgen. Zo’n investering is goed voor bewoners, ondernemers en bezoekers.”

Contact voor dit bericht

Evi Van Camp
Bjorn Gielen