29 januari 2024 – Persbericht missie2500

Lier krijgt een Sterrenregister. Het voorstel van gemeenteraadslid Katrien Vanhove werd maandagavond goedgekeurd. Ouders van levenloos geboren kinderen – sterrenkindjes – kunnen hun kind symbolisch laten registreren, ook na een korte zwangerschap. Het Sterrenregister is gratis en heeft geen juridische gevolgen. Tegelijk is het een warme en krachtige symbolische erkenning.

Sterrenmama en voormalig gemeenteraadslid Evi Van Camp probeerde in 2019 en 2020 al een Sterrenregister in te voeren in Lier. Dat lukte toen niet. Haar voorstel werd opnieuw ingediend door gemeenteraadslid Katrien Vanhove. Deze keer ging het stadsbestuur wél akkoord met het voorstel. Recent hadden de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten en de vzw’s Boven de Wolken, Berrefonds en Met Lege Handen alle steden en gemeenten nog opgeroepen een Sterrenregister in te voeren.

Evi Van Camp: “Ik ben erg blij dat het Sterrenregister er eindelijk komt. Het maakt écht een verschil voor ouders. Dat zit immers zo: wanneer een kindje overlijdt na 180 dagen zwangerschap of meer was er al een verplichte registratie. Het kindje krijgt dan een voor- en achternaam en wordt opgenomen in het overlijdensregister. Bij een overlijden tussen 140 en 180 dagen was er een vrije keuze voor de ouders. Dan kon het kindje een voornaam krijgen. Onder de 140 dagen was er niets. Dat kindje bestond als het ware niet. Daar helpt het Sterrenregister. Het is een krachtig symbool: ‘ons kindje heeft bestaan, was er, heeft een naam’. Dat doet deugd.

Katrien Vanhove vult aan: “Ouders kunnen hun kindje online of in het afscheidscentrum registreren. Ze krijgen dan een symbolisch attest en een houten vlinder om in de herdenkingsboom te hangen of zelf bij te houden. Er zal ook geen termijn op plakken. Als ouders bij het overlijden van hun kind niet de behoefte voelden te registreren, maar bijvoorbeeld twee jaar later wel, zal dat kunnen. Ik bedank van harte schepen Pets, het schepencollege en de stadsmedewerkers die ons voorstel zo mooi verder hebben uitgewerkt. Het zal een groot verschil maken voor ouders die met een onvoorstelbaar verlies geconfronteerd worden.”

De registratie zal gratis zijn. Ze is symbolisch en heeft geen juridische gevolgen. Ook niet-Lierenaars die bijvoorbeeld in het Heilig-Hartziekenhuis opgenomen worden, zullen van de regeling gebruik kunnen maken. Stad Lier zal zorgen voor alle informatieverstrekking over het Sterrenregister.